služby

  • Recepcia funguje denne od 07:30 do 12:30
  • Telefónny servis je k dispozícii 24 hodín denne
  • Izbový servis je k dispozícii denne od 10:00 do 22:00
  • Mo?nos? zabezpe?enia prepravy bato?iny
  • Ra?ajky sa podávajú denne od 08.30 do 11:45. Na po?iadanie je mo?né poskytnú? pred?asné ra?ajky.